Zoals als eerder is aangekondigd wil ik nu wat meer vertellen over het macadamia projekt wat ik hier aan het opzetten ben. Om te beginnen macadamia’s zijn ronde noten met zeer goede en gezonde bestanddelen! Macadamia is een geslacht uit de familie Proteaceae. The Plant List erkent vijf soorten. Volgens de Flora of China bestaat het geslacht uit circa negen soorten die voorkomen in Australië en op Sulawesi.(bron: wikipedia) Niet onbelangrijk als de lezer wel eens op de markt in Nederland macadamia’s koopt bij de notenboer komt hij tot de ontdekking dat deze tot de duurste notensoort behoord! Het zuidelijk deel van Tanzania is erg afhankelijk van de landbouw. Daarbij komt dat de regering van Tanzania heeft verboden voedingsstoffen als mais uit te voeren. Hierdoor is de prijs van mais erg omlaag gegaan en brengt dus voor de boeren de helft op van wat er vorig jaar aan kon worden verdient. Boeren kijken dus naar mogelijkheden andere gewassen te gaan verbouwen. Veel boeren hier in Njombe zijn al begonnen met de verbouw van advocados. Het initiatief voor de start van een nieuw gewas wordt erg toegejuicht en bij de boeren is veel interesse! Macadamia noten worden niet beschouwd als dagelijks voedsel en mag dus worden uitgevoerd naar b.v. de EU. Daar ik hier bezig ben in het bedrijf van Laban Kaduma (Uvinjo) met water wells kunnen wij dit natuurlijk ook goed inzetten voor irrigatie waar dit mogelijk is. Dit dan met pompen op zonne energie. Dit macadamia projekt wordt een divisie van Uvinjo. Mr. George Jackson Msowoya is benoemt tot projekt leider met een contract van 6 maanden voor het opzetten van dit projekt. Mr. George is een farmer goed bekent bij Laban Kaduma. Hij wordt hierbij bijgestaan door Ansila Vincent Mgina een van de deelnemende vrouwelijke boeren die bij ons goed bekent is. Zij doet de projekt budget controle en heeft een voorbeeld en leidende functie voor de deelnemende

boeren.

                                                             

Mr. George                                                                         Ansila Mgina

Evenals mr. George is Ansila verbonden aan het projekt voor een periode van 6 maanden. Beide personen zijn op os Laban en ik) verzoek bij lokale boeren in village Amani distrikt Ludewa voortvarend aan het werk geweest. Dit is een plaats met goed betrouwbare boeren. Er zijn hieruit 150 zeer geïnteresseerde boeren uitgekomen met een totale landoppervlak van 850 acres! Zij (George en Ansila hebben met alle boeren contact gehad en hebben alle door ons vertrekte informatie met ze doorgenomen. Deze boeren gaan in een coöperatie dit gewas verbouwen als primair gewas. Hiervoor zullen vanuit Uvinjo instucties worden gegeven en services worden verleend. Ploegen, trainingen, kunstmest etc. Investeringen in het begin als het verstrekken van macadamia boompjes (25000 stuks), grondmonsters met voedingsadvisen (bemesting) zijn in principe voor rekening van Uvinjo. Geraamde kosten 75000 euro. Begin oogsten van deze noten is over 5 jaar. Daarna kan ieder jaar een aanzienlijke verbetering worden verwacht voor 150 boeren met hun families! In de eerste 5 jaar kunnen de boeren hun mais tussen de bomen blijven verbouwen zodat de voedsel voorziening hiervan niet in het geding komt.

Op dinsdag 9 oktober ben ik voorgesteld aan de Regional commissioner Mr. Artasasta L. Kibangali en zijn assistent mr. Domlan Kennaids (0758585230). Mr. Kibangali coordinates alle landbouwprojekten in de regio. Daar heb ik uitvoerig uitgelegd dat wij met een cooperatie van boeren het produkt Macadamias willen gaan verbouwen. En als produkt uit Tanzania willen gaan exporteren naar de EU. Bij volle produktie 10 kg per boom!

De heer Kibangali verzekerde mij toen dat hij zeer blij is met dit initiatief en dat dit volledig in lijn is met het beleid van de regering! Temeer omdat wij het werk laten doen door de lokale boeren die daarmee hun kennis en ervaring vergroten met de verbouw van een nieuw produkt. De positieve invloed in deze regio zal hiermee duurzaam zijn. Wij kunnen rekenen op alle medewerking en zijn ten alle tijde welkom op zijn kantoor als er vragen zijn. Zoals te zien is op onderstaande foto’s is onze samenwerking met handdrukken en groepsfoto’s (links: mr. Laban Kaduma) bekrachtigd.

                                                 

Op dezelfde dag zijn wij mr. Laban, George en ik per auto vertrokken richting Amani 140 km/3 uur!) om daar kennis te maken met de medewerkende boeren.

Op weg naar Amani hebben we de kwekerij van de boompjes in Mbozi bezocht.

I

Met de manager en zijn adviseur afspraken gemaakt over de eerste leveringscondities. En het transport naar Amani.

n Amani overnacht in een resthouse daar we met donker aankwamen. Voor de volgende dag was een meeting belegd met de bij de coöperatie aangesloten boeren.

Volgende keer zal ik wat schrijven over de meeting met de coöperatie de volgende dag in Amani.