Projecten

Gerealiseerde Projecten

In de afgelopen drie jaar hebben wij een stevige basis en netwerk opgebouwd in de stad Njombe. Op het gebied van watervoorziening is Laban Kaduma iemand met veel kennis en kunde bij het realiseren van projecten waar de watervoorziening centraal staat. Hij heeft veel kennis van de locaties waar water schaars is en de droogte zijn tol eist. Water is een eerste levensbehoefte voor de mensen en ter bevordering van hun bestaansmogelijkheden. We hebben door de hulp van onze donoren al een aantal projecten kunnen realiseren. Daar vertellen we graag over en willen op deze voet met uw steun verder gaan.

Lopende Projecten

Op deze pagina vind je enkele projecten die een langere looptijd hebben en waarvoor we elke vorm van financiële steun kunnen gebruiken. In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de wijze waarop jouw bijdrage is besteed.

Geplande Projecten

Een project kan pas gestart worden wanneer de kosten daarvan middels donaties of sponsoring veilig gesteld is. Juist voor grotere projecten zou het geweldig zijn wanneer dit vanuit particuliere schenking of sponsoring door een Fonds mogelijk gemaakt wordt. Als Stichting met een ANBI status is de schenking voor ons vrij van schenkbelasting en voor de de sponsor aftrekbaar van de belasting. Wij gaan hierover graag in gesprek met U!