.

Waterfilters

Doelstelling:

Voorkomen van infectieziekten als gevolg van verontreinigd drinkwater.

 

In ons gebied wordt vaak water voor huishoudelijk gebruik en drinkwater uit een open bron gehaald. Dit oppervlakte water is op vele plaatsen in Tanzania zwaar vervuild.

Het water uit vooral diepe bore-holes bezit al een behoorlijke zuiverheid. Maar vooral het langdurig gebruik maakt het belangrijk dit drinkwater eerst in een waterfilter te zuiveren

 

Hiervoor willen wij in kwetsbare situaties een Tulip waterfilter plaatsen van het Nederlandse bedrijf Basic Water Needs.

 

Voor € 50,- kunnen we een waterfilter leveren aan een school of een familie.

                                                          Click hier om dit project te steunen