.

Ikuna dormitory – waterwell met touwpomp.

Het dorp Ikuna ligt verspreid over een groot gebied met een paar dorpskernen. Op 3 km van de eerder geplaatste touwpomp is een dorpskern gesitueerd in de buurt van een dormitory. Ook hier moet water worden gehaald uit oppervlaktewatertjes die zich op grote loopafstand bevinden. Zowel voor bewoners als de dormitory is schoon water via een boorput en een touwpomp van groot belang voor veiligheid en hygiëne. Ook hier draagt de bevolking bij in een gedeelte van de te maken kosten.

Projectnr.: 20205002  Projectkosten: € 1200,00

Gerealiseerd: oktober 2020