.

Ifunda – waterput met opslag en dompelpomp

 

Het is de bedoeling dat in de plaats Ifunda bij de primary school een well wordt aangelegd met daarop een touwpomp. Het schone water uit deze well zal de hygiëne op deze school voor de leerlingen en het personeel aanzienlijk verbeteren. Tijdens het droge seizoen moest, tot nu toe, water van slechte kwaliteit van ver worden aangevoerd. De bevolking zal meer schoon water gaan drinken, de hygiëne bij de pit latrines voor de 750 leerlingen zal verbeteren. Daarbij kan er dan ook onderwijs worden gegeven in de verbouw van een diversiteit aan groenten. Buiten de schoolgemeenschap zal de plaatselijke bevolking hier ook dankbaar gebruik van kunnen maken. Zij dragen om deze reden bij in een gedeelte van de te maken kosten.

Doordat de school werd aangesloten op het elektriciteitsnet is er, in overleg met de schoolleiding, besloten om een elektrische dompelpomp te plaatsen voor het 35 meter omhoog pompen van het water uit de wel. Voordat de watertank van 2000 ltr. geheel leeg is, kan de beheerder de pomp inschakelen. Deze pomp slaat af als het waterniveau in de wel onder een bepaalde hoogte staat.

Projectnummer: 20205001  Projectkosten: € 1200,00
Gerealiseerd: augustus 2020