.

Computerlessen Njombe

Doelstelling:

donatie en in bedrijf stellen van (gebruikte) laptops voor de Mabatini secondary school in Njombe.

Tijdens mijn inmiddels diverse bezoeken aan Tanzania heb ik kunnen constateren dat er een groot gebrek en behoefte is aan kennis van het werken met computers! De oorzaak hiervan is dat er maar weinig mensen de beschikking hebben over een computer/laptop. Indien wij hieraan een bijdrage kunnen leveren door het aanleveren van (gebruikte) laptops zal dit zeker een gunstige invloed hebben op de werkgelegenheid van deze ook daar steeds complexer wordende samenleving. Ook zal dit het gevoel van zelfstandig functioneren, verbeteren.

Projekt: 

Op deze school werkt een, voor het geven van computerlessen, gekwalificeerde docent. Zij heeft hier opleiding voor gedaan maar door gebrek aan laptops hier nog niet aan het geven van lessen toe gekomen!

Wij hebben inmiddels 15 laptops kunnen leveren. Deze moeten nog wel geïnstalleerd worden. Het streven is om tussen de 20 tot 30 laptops te verwezenlijken. Dan kan een hele klas met 2 leerlingen achter een laptop computerlessen ontvangen! Hiervoor kunnen bij goede resultaten certificaten worden gegeven! Dit zou fantastisch zijn!

Elke bijdrage zal worden aangewend om een goed ingericht klaslokaal mogelijk te maken.

                           Click hier om dit project te steunen

Toelichting:

Op deze school werkt een, voor het geven van computerlessen, gekwalificeerde docent. Zij heeft hier opleiding voor gedaan maar door gebrek aan laptops hier nog niet aan het geven van lessen toe gekomen!

De hier bovenstaande afbeeldingen geven een impressie van deze school. Recht boven een overzicht van de leerlingaantallen van iets meer dan 600 in totaal. Meer dan de helft is meisje. Links onder in het midden een foto van Mrs. Grace Kaduma de docent met een master degree. Onder rechts een klas.

Jaarlijks ga ik, op geheel eigen kosten, naar deze plaats in Tanzania en kan ik u middels een Nieuwsbrief van de voortgang en het gebruik op de hoogte houden. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Johan Rietberg

Voorzitter Stichting “WATER is LEVEN”.