.

Amani – macadamia plantage

 

Het zuidelijk deel van Tanzania is erg afhankelijk van de landbouw. Daarbij komt dat de regering van Tanzania heeft verboden voedingsstoffen als mais uit te voeren. Hierdoor is de prijs van mais erg omlaag gegaan en brengt dus voor de boeren de helft op van wat er vorig jaar aan kon worden verdient. Boeren kijken dus naar mogelijkheden andere gewassen te gaan verbouwen. Veel boeren hier in Njombe zijn al begonnen met de verbouw van advocados. Het initiatief voor de start van een nieuw gewas wordt erg toegejuicht en bij de boeren is veel interesse! Macadamia noten worden niet beschouwd als dagelijks voedsel en mag dus worden uitgevoerd naar b.v. de EU. Daar ik hier bezig ben in het bedrijf van Laban Kaduma (Uvinjo) met water wells kunnen wij dit natuurlijk ook goed inzetten voor irrigatie waar dit mogelijk is.

Er zijn 150 zeer geïnteresseerde boeren met een totale landoppervlak van 850 acres! Deze boeren gaan in een coöperatie dit gewas verbouwen als primair gewas. Hiervoor zullen vanuit Uvinjo instructies worden gegeven en services worden verleend. Ploegen, trainingen, kunstmest etc. Investeringen in het begin als het verstrekken van macadamia boompjes (25000 stuks), grondmonsters met voedingsadviezen (bemesting) zijn in principe voor rekening van Uvinjo. Begin oogsten van deze noten is over 5 jaar. Daarna kan ieder jaar een aanzienlijke verbetering worden verwacht voor 150 boeren met hun families!

We zitten nu in de afronding van het 2e jaar. Tot nu toe gaat de groei van deze boompjes goed. Het eerste droge seizoen hebben de meeste boompjes gelukkig goed doorstaan. De betrokken boeren zijn  enthousiast en zijn regelmatig bezig met bevloeiing, onkruid verwijderen en bescherming tegen hevige zon en schadelijke insecten. Het is goed te zien dat deze geheel andere manier van boeren, in vergelijking tot b.v. de verbouw van mais, goed wordt opgepakt! Temeer als je je realiseert dat deze coöperatieleden in deze begin periode alleen maar arbeid in het project moeten steken voordat hier na jaren profijt van kan worden getrokken!  Er zijn  2 lokale boeren aangesteld die ervoor moeten zorgdragen dat alles goed verloopt. Maandelijks wordt er verslag uitgebracht van de stand van zaken.

Projectnr.: 20181075    Projectkosten: € 15.000,-

Gestart: november 2018