.

Doelstellingen van de stichting WATER is LEVEN

 

In de oprichtingsakte van de stichting WATER IS LEVEN is de doelstelling als volgt verwoord:

De leefomstandigheden, waaronder gezondheid en inkomen, van de arme bevolking in het zuidelijke deel van Tanzania te verbeteren.
Het verrichten van
werkzaamheden die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoe doelstellingen van de stichting bereiken?

De stichting wil deze doelstellingen primair verwezenlijken door:

    • het plaatsen van boreholes met touwpomp en het plaatsen van waterpompen op zonne-energie, bestemd voor drinkwater of irrigatie.
    • Het verstrekken van voorlichting en distributie van waterfilters.
    • Het stimuleren en begeleiden van commerciële landbouw.
    • Het plaatsen van hygiënische toiletten.
    • Het verstrekken van voorlichting met betrekking tot verbetering van de hygiëne.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De reis- en verblijfkosten van de bestuursleden van en naar Tanzania zijn op eigen kosten!

Beloningsbeleid:

Zowel het statutair bestuur als ook de beleidsbepalers van de stichting ontvangen hiervoor geen financiele beloning.