Voor een bezoek aan de projecten ben ik de maanden april en mei in Tanzania. Voor de duidelijkheid wil ik nogmaals vermelden dat de reis- en verblijfskosten geheel voor mijn rekening zijn! In mijn blog zal ik regelmatig verslag uitbrengen van mijn reis en de projecten in het bijzonder. Natuurlijk hopen wij dat u zich hierdoor betrokken zult voelen met de arme bevolking in dit ontwikkelingsland. Het zou mooi zijn als u dit ook tot uiting laat komen met een financiële bijdrage op de bankrekening van de stichting. Uw bijdrage komt gegarandeerd geheel ten goede aan de projecten en u kunt deze aftrekken van uw inkomstenbelasting. (ANBI)