.

Beleidsplan Stichting WATER is LEVEN

De aanleiding tot het oprichten van de stichting is de huidige situatie in het zuidelijk deel van Tanzania. Veel mensen in dit gebied hebben geen werk en niet de beschikking tot goed drinkwater. Dit gegeven heeft tot gevolg een zeer laag inkomen en een slechte volksgezondheid met als gevolg een lage levensstandaard en zelfs onnodige voortijdige sterfte. Dit is vooral in afgelegen gebieden met de kleinere dorpjes het geval. Een massale trek naar grotere steden creëert ook daar geen goede situatie daar qua werkgelegenheid de situatie al niet veel beter is. Dit gaat dus over het gedeelte van de bevolking met een zeer laag of geen inkomen en zonder hulp in het begin geen uitzicht op een substantiële verbetering hiervan.

Hoe proberen wij, in het zuidelijk deel van Tanzania rondom Njombe , hierin verbetering te creëren?

  • Door het plaatsen van touwpompen in of dichtbij deze dorpen zodat daar de bevolking de beschikking over schoon drinkwater. Oppervlakte water uit evt. stroompjes of waterpoelen is vaak zwaar vervuild. Voorts kunnen de (jonge) vrouwen naar school voor het volgen van educatie.
  • Indien noodzakelijk zullen er waterfilters en goede toiletten worden verstrekt en geplaatst. Met voorlichting over hygiëne zal dit een goede invloed hebben op de volksgezondheid in deze afgelegen gebieden en het bestaansniveau verhogen.
  • Voor het creëren van een regelmatig inkomen in deze vooral van landbouw afhankelijke gebieden zal de mogelijkheid worden geboden voor kleine boeren zich aan te sluiten bij coöperaties. Op het land van deze boeren kunnen dan macadamia noten worden verbouwd. Deze boeren krijgen hulp bij de aankoop van de macadamia bomen en de nodige irrigatie met water bronnen. Deze macadamia
    noten geven bij verkoop een hoge opbrengst. Dit heeft dan uiteindelijk tot gevolg bij veel gezinnen een verbetering hebben van hun inkomen. En niet meer afhankelijk zijn van hulp van donoren

Hoe willen wij deze activiteiten financieren?

Door het werven van donoren die kunnen doneren voor een specifiek project of aan de stichting in het algemeen.
Dit kan door informatie op onze website of door te voeren acties. Hierbij zal er ook
worden gekeken naar mogelijkheden van cofinanciering van organisaties als Wilde Ganzen en Rotary.
De fondsen zullen worden beheert door het bestuur van de stichting WATER is LEVEN. Hiervan zal open en transparant verantwoording worden afgelegd op de website. De
besteding van de fondsen zullen zo goed als geheel ten goede komen van de beoogde doelgroep.

Geld voor, door het bestuur goedgekeurde projecten, zullen naar onze lokale partner in Tanzania worden overgemaakt voor de uitvoering. Het proces van de uitvoering zal vanuit Nederland en tijdens bezoeken ter plaatse nauwkeurig worden gemonitord en hiervan zal verslag worden gedaan, op de website. Dit ook ter borging van de verwachte kwaliteit.

Reizen van en naar Tanzania zijn geheel op eigen kosten.

Beloningsbeleid:

Zowel het statutair bestuur als ook de beleidsbepalers van de stichting ontvangen hiervoor geen financiele beloning.

SBI-code: 94996

RSIN 858968691

KvK 72059966 Alphen a/d Rijn

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houd in dat giften voor de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken