Stichting Water is Leven

Doelstelling: Ontwikkelingssamenwerking in regio Njombe Tanzania

Algemene informatie

De stichting WATER is LEVEN is gevestigd in Alphen aan den Rijn. De oprichter is Johan Rietberg, iemand die tijdens zijn loopbaan vele jaren werkzaam is geweest in ontwikkelingslanden. De stichting wil zich inzetten voor mensen in afgelegen gebieden in het arme Tanzania om deze te laten meedelen in de eerste levensbehoeften als b.v. goed drinkwater! Dit is, vooral daar, van levensbelang! Vandaar de naam “WATER is LEVEN”. Goed drinkwater heeft natuurlijk een positief effect op de gezondheidszorg. Maar ook op andere facetten als onderwijs en landbouw! Onderwijs, daar vrouwen nu naar school kunnen en zich kunnen ontwikkelen. Landbouw, denk aan irrigatie voor de verbouw van vitamine rijke groente en het creëren van een regelmatig inkomen. De stichting WATER is LEVEN zet hierover, projecten op in het gebied ten zuid westen van Tanzania rondom de district plaats Njombe. Veel van deze projecten worden verwezenlijkt door lokale ngo’s waar de stichting goede contacten mee heeft opgebouwd. Deze projecten worden begeleid door de stichting onder andere d.m.v. regelmatige bezoeken. Deze project bezoeken zijn geheel voor eigen rekening! Dus donaties komen geheel ten goede aan de projecten. Wij hopen dat wij uw belangstelling en interesse voor deze initiatieven hebben gewekt. Wij zullen via berichten op deze website en facebook u tijdens deze bezoeken op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de voortgang van de projecten. U begrijpt dat wij dit niet kunnen zonder uw steun en willen u vragen ons financieel te ondersteunen! Daar wij de ANBI status bezitten kunt u een gedeelte van uw donatie weer via uw belasting aangifte terug ontvangen!

Namens de mensen in Tanzania willen wij u hiervoor hartelijke bedanken!
Johan Rietberg
Oprichter van de stichting WATER is LEVEN

Locatie

De plaats Njombe is gesitueerd in het zuid westen van het Afrikaanse land Tanzania. Het aantal inwoners ong. 700 000 (2012) Tot 2012 lag Njombe in de regio Iringa. Daarna is het zich gaan ontwikkelen als een zelfstandige regio met als hoofdplaats Njombe. De regio Njombe heeft als oppervlakte 21347 km2. Njombe ligt aan de weg van Iringa naar Songea (aan de grens met Malawi).

Bevolking

In het voorgaande is aangegeven dat de bevolking snel aan het toenemen is. Dit heeft tot gevolg dat het aantal jongeren onder de 25 jaar een groot gedeelte van de bevolking uitmaakt. Een oorzaak hiervan is de korte levensverwachting van veel ouderen door een nog te ontwikkelen gezondheidszorg en voorlichting betreft een gezonde levensstijl. Veel van de jongeren heeft grote moeite met het vinden van werk! Ook jongeren met een opleiding hebben moeite met de aansluiting bij de arbeidsmarkt. Dit door veranderende levenswijze en geen goede aansluiting van de opleidingen en de praktijk. Ook is er een grote achterstand met ontwikkelingen die in een moderne maatschappij normaal zijn. Deze ontwikkeling is nodig voor een modernere ontwikkeling van deze jongeren! Hierbij komt dan ook het besef dat zelfontplooiing noodzakelijk is bij het zelf creëren van werk. Dit wordt door de overheid gestimuleerd.

Werkgelegenheid

Van oudsher is dit een Afrikaans landbouw gebied. D.w.z. veel kleine boeren die op kleine schaal het land bewerken voornamelijk voor de eigen voedselvoorziening (mais). Tegenwoordig zijn er veel initiatieven voor vergroting van deze productie voor de verkoop. Dit is zeer noodzakelijk daar door toename van de bevolking mensen steeds minder land hebben en meer afhankelijk worden van wat er wordt verkocht. Verder wordt ook de diversiteit is deze produktie gestimuleerd. De verbouw van diverse groenten en fruit (appels, avocado, bananen) wordt steeds meer opgepakt. Dit komt ook de gezondheid zeer ten goede.

Naast landbouw hebben veel mensen kleine ondernemingen die allerlei goederen op de markt verkopen. Dit kan uiteenlopen van kleding, huishoudelijke apparaten, electronica
etc.

Dan is er nog de dienstverlening op scholen, ziekenhuizen en gemeente ambtenaren.

Laatste nieuws